accessoiresDe polsters:

Het is goed om de polsters zo droog mogelijk te houden, en er zijn een paar polsters die wat dit betreft extra aandacht verdienen. Dit zijn de polsters van de kleppen die gesloten zijn wanneer de saxofoon niet wordt bespeeld.
( de hoge d-es-e-f-fis, de gis-klep, de lage es-klep en de lage cis-klep)
Gebruik voor dit droogmaken een stukje absorberend papier. Plaats dit papier tussen de klep en het toongat, sluit de klep en trek het papier terug. Deze handeling kan men per klep een paar keer herhalen.

Van alles wat hierboven werd beschreven, is het de bedoeling dat men dit zelf doet. Er zijn echter ook nog een aantal zaken die men door een vakman moet laten doen.
Vervang bv. nooit polsters of kurkjes omdat dit een nieuwe afstelling van de kleppen vereist.